Nyheder

Medlemskab koster kr. 150 kr.
Du kan tegne medlemskab ved at overføre pengene via netbank til vores konto i Møns Bank, reg.nr. 6140 kontonr. 6048712. eller MobilePay : 68058
Husk at mærke din indbetaling med dit navn og gerne email adresse.

Efterfølgende må du gerne sende en mail til Hans Friis (hfh@godmail.dk) med oplysning om navn, fødselsdato, email adresse , by samt evt telefon nr.
Her skrive at du har indsat penge på enten på Netbank eller Mobile pay.
Tak for medlemskab - fælles får vi gang i Nordøst Falster.

 

NØF nu MobilePay : 68058

I forbindelse med kloakeringen, blev det aftalt med Vej & Park, at vi skulle se på opstribningen gennem byen.

Fiberprojektet, med efterfølgende opgravning, satte dette arbejde i bero. Nu ( endeligt), ser det ud til , at der ikke skal foregå gravearbejde i større omfang på Grønsundsvej. Derfor blev der i sidste uge udført opmærkning til kantbaner.

I hver vejside langs kantstenen laves der en kantbane - som kan benyttes af cyklister - med rødlig overfladebehandling, dvs. et helt tyndt lag asfalt.

Overfladebehandlingen bliver ikke helt rød, men laves med en finkornet dæmpet rød-grå granitskærveUden på kantbanen laves en bred stiplet linje.

Der laves ikke rød kantbane ud for sidevejene, men den brede stiplede linje føres igennem.

Der er endnu ikke en fast tidsplan for overfladebehandling og efterfølgende stribning - men det er planlagt til inden sommerferien.

Tak til Vej & Park for samarbejde omkring dette projekt.

NØF vejgruppe.

Der er skønt her i Horbelev på Falster, ligesom i mange andre landsbyer i vores region. 

Nyd TV Østs fine dronefilm fra Horbelev

TV2 øst dronefilm

Bemærk onsdag 28. marts kl. 18.00 !!

Påskefrokost : Maden denne gang fra Horbelev hallens cafeteria

Pris. 125 kr. pr. person inkl. en øl/vand og kaffe.

Tilmelding senest tirsag den 27. marts hos
Bente Andersen 2425 6508, eller
Hans Friis4198 5207

Sider