Horbelev Amatørteater HAT afholder generalforsamling

 
onsdag d. 3. april kl. 19.30 i foreningens lokaler.
Dagsorden ifl. vedtægterne.
Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før.
ALLE ER VELKOMMEN