Horbelev motionscenter - Generalforsamling 2019

Generalforsamling
onsdag den 20. marts kl 19 i caféen.

Dagsorden ifølge vedtægterne.
Indkomne forslag til dagsordenen skal være formanden i hænde senest 14 dage inden.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen