Stiplede linjer på Grønsundsvej i Horbelev - læs mere her ..

I forbindelse med kloakeringen, blev det aftalt med Vej & Park, at vi skulle se på opstribningen gennem byen.

Fiberprojektet, med efterfølgende opgravning, satte dette arbejde i bero. Nu ( endeligt), ser det ud til , at der ikke skal foregå gravearbejde i større omfang på Grønsundsvej. Derfor blev der i sidste uge udført opmærkning til kantbaner.

I hver vejside langs kantstenen laves der en kantbane - som kan benyttes af cyklister - med rødlig overfladebehandling, dvs. et helt tyndt lag asfalt.

Overfladebehandlingen bliver ikke helt rød, men laves med en finkornet dæmpet rød-grå granitskærveUden på kantbanen laves en bred stiplet linje.

Der laves ikke rød kantbane ud for sidevejene, men den brede stiplede linje føres igennem.

Der er endnu ikke en fast tidsplan for overfladebehandling og efterfølgende stribning - men det er planlagt til inden sommerferien.

Tak til Vej & Park for samarbejde omkring dette projekt.

NØF vejgruppe.