Internet på Nordøst Falster - status 6. oktober

Fibia godt i gang med gravetilladelser på det nordøstlige Falster. Nedenstående kortudsnit viser gravetilladelser givet i vores område lige nu. Kortet viser dog ikke alle de de steder, hvor der forventes at blive lagt fiber ind. Mange steder er der lagt fiber ind til husene. Claes oplyser fra Vejringe, at han senere i denne måned kan forvente at have internet via fiberkabel.

For dem, der ikke har fået tilsagn om tilslutning til fiber ( ca 45) , og som bor uden for de såkaldte sikre områder, er NØF gået sammen med Idestrup området og Falsters hjerte om at tage kontakt til en lokal udbyder at fast trådløst internet. Vi har valgt at samarbejde med F-TV fra Nykøbing Falster. Fast trådløst internet fra F-TV er internet til områder som ikke umiddelbart kan få leveret rimelige internet-hastigheder via kabel. Forbindelsen bliver leveret trådløst fra et centralt punkt i en radius af 5 km. Udstyret, som skal modtage, skal have fri sigtelinje (Line of Sight) til senderen (basestation). Lige nu opererer de med up og down load hastigheder , hvor der kan vælges mellem 10, 25 og 50 Mb begge veje. Der vil senere blive indkaldt til møde omkring fast trådløs internet for vores område.