NØF Invest Aps har til formål at investere i ejendomme og lign. til udvikling af sociale aktiviteter for borgere på Nordøstfalster samt at drive, udvikle og udleje selskabets faste ejendomme.

Selskabet er stiftet ved en anpartskapital fordelt på anparter á kr. 1.000. Der kan fortsat købes anparter á kr. 1.000 eller multipla heraf.

 

Selskabet ledes af en valgt bestyrelse.
 

Joachim Cyrill Hansen
Formand
T  5444 5037
M  2330 5137
0420448@minkobmand.dk

 

Erik Gaard
M 6175 3424
erikgaard@hotmail.dk

 

Jens Ole Larsen
M 4014 5206
soebrinken3@gmail.com

 

Jakob Jørgensen
M 2129 6506 
kontakt@lammehaveoekologi.dk

 

Kasserer - uden for bestyrelsen

Roar Rasmussen
M 2081 7602
roar.ras@privat.dk

 

Kontakt NØF Invest´s bestyrelse hvis du vil støtte foreningen og købe en eller flere anparter