Motionsgruppe

Motionsgruppen driver NØF Motionsforening. Læs mere under Foreninger.
Tovholder for motionsgruppen
Solveig Albrechtsen
M:  6138 4911
solveigalb@hotmail.com